Nedre Bekkelaget 2

Gangbroen over jernbanen slik den var rett før riving.

I 1917 ble det sikret adkomst med sti fra Nedre Bekkelaget og opp til Solveien og Bekkelagsterrassen. Området var under sterk utbygging av boliger, og man risikerte at denne gamle forbindelsen med en sti ble brudt. Broen ble så bygget i 1919. Vellet på Nedre Bekkelaget kjøpte skråningen for å sikre denne viktige gangveien i 1926 (de er fortsatt eier av gangveien og skråningen).

Denne gangbro over jernbanen er nå desverre revet. Jernbaneverket rev broen for å slippe reparasjoner. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i denne amputeringen av en trygg gangvei fra Nedre Bekkelaget til Bekkelagshøgda.
Jernbaneverket sier de ikke vil bygge noen ny bro da den ikke ble brukt av lokalbefolkningen. Er du enig i dette? Vi oppfordret folk å ta kontakt med lokale politikere for å øve press på Jernbaneverket så de må bygge en ny bro.

Velforeningene arbeidet med saken via Fellesutvalget for vellene i bydel 7 og 8, for å øve press på de politiske organer og Jernbaneverket.

I dag er ny bro endelig kommet på plass. Det er en gangbro over Mosseveien (denne eies av Oslo Veg) og fører nå rett til den nye broen og stien.

 

Fra lokalhistorisk kart:

Dette er Ceresbryggen på Nedre Bekkelaget

15 Ceresbryggen. Gnr. 197 bnr. 59 natursteinsbrygge med ventehus fra 1860-årene for lokal båttrafikk, bl.a. Ceres som kunne legge ned skorsteinen når den gikk under Ormsundbroen. Trafikken ble nedlagt ca. 1928. Stranden ved siden av er opprinnelig "vadplass", et sted der fiskerne dro nota eller " vadet " på land. Nå eies Ceresbryggen av Bekkelagets Vel, men er åpen for av- og påstigning til småbåter og opphold forøvrig.

Dette er fra Mosseveien ved Kollen, som nå er sprengt bort. Huset til venstre er eiendommen Jomfruhagen som lå under Jomfrubråten gårdsnr. 152 bruksnr. 3. Litt lenger syd lå Vanningsten, og så den tidligere Jernbanestasjon. Jomfruhagen er revet i forbindelse med utvidelse av Mosseveien, det samme gjelder Vanningsten.

Opplysninger om Vanningsten og Jomfruhagen ønskes, ta kontakt hvis du vet noe.

 

Dette foto av Jomfruhagen har vi fått tilsendt fra Britt Lundeby.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til Bekkelaget stasjon mm