Nordstrands Blad foto 1

BLF har overtatt fotoarkivet til Nordstrands Blad. Vi vil på denne siden vise eksempler på hva arkivet inneholder. Hoveddelen av arkivet er fra slutten av 1970 tallet og frem til i dag.

 

Låven på Søndre Hellerud rives, foto fra Oberst Rodes vei

 

 

Bekkelagsbakkene (til BSK) som lå ned mot dagens Europavei ved bomstasjonen.

 

 

 

Se-Opp, var en kafe som lå intil Enebakkveien ved Klemetsrud

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Nordstrands Blad foto side 2

Nordstrands Blad artikkel om idrett