Milorg D13

Milorg var hjemmefronten under krigen 1940 til 1945 og var delt opp i distrikt over hele landet.

I Osloområdet het det D13 og underområde D13130 som dekket alt syd og øst for området fra Grorud via Bryn til Ekeberg.

3 Bekkelagskarer i Milorgs gruppe D13133

 

 

Bekkelagstroppen 13133 overtok og holdt vakt på slottet. Her Kristian Bull med Brengun.

 

 

 

 

 

Den tyske leieren: Lager Nordstrand, som lå på Lambertseter tømmes her i 1945 for våpen.
Det var Milogs tropp som bruker Vinmonopolets lastebil for anledningen.

 

 

 

Til mer om Miliorg på Bekkelaget

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org