Lille Ekeberg

Den nordre delen av Munkebråten ble kalt Lille Ekeberg av eieren Tomas Heftye som kjøpte den i 1837. Stedet var da ikke bebygget. Dette har stått i tidligere skriv om stedet. Det er i arkiver omtalt ved eierskifte med navnet Munkebråten Nordre og England.

Fra tidligere opptegnelser i kirkebøker brukes navnet Lille Ekeberg som bostedsadresse. Det er derfor nærliggende å tro at man lokalt har brukt dette navnet, men at det først kom inn i offentlige eiendomspapirer etter at Heftye ble eier av stedet.
Som tidligere nevnt sto det at stedet var ubebygget. Det kan være at en husmanstue ikke har blitt regnet som noe hus av den nye eieren som oppførte et "skikkelig" hus etter eiendomsoverdragelsen.

Navnet England kommer av ordet eng og land. Det tyder på at her har det ikke vært drevet jorbruk, men kun som beite. Ekeberg gård og Munkebråten Nordre fikk etter hvert to plasser med navnet England. For å skille disse ble plassen under Ekeberg gård kalt Frankrig. (Ordet England ga vel assosiasjoner til landet England hos noen).

I offentlige eiendomsoverdragelser står det at Lille Ekeberg er utskilt fra England. Huset England som i dag ligger i Brannfjellveien 77 ble bygget på grunn tilhørende Munkebråten, og har ikke tilhørt Ekeberg gård. Munkebråten/England hadde gårdsnummer 134. Ekeberg gård hadde gårdsnummer 151. Plassen England under Ekeberg gård, som etter hvert fikk navnet Frankrig ble revet i 1880 årene.

Peder Sørensen kjøpte Lille Ekeberg i 1855 og stedet ble av mange kalt Sørensenløkka i en del år. Mot nordøst lå Simensbråten som var en husmannsplass som har tilhørt Ryen gård. I nyere tid er navnet Lille Ekeberg blitt fastslått som riktig navn på området.

Det ene våningshuset på Lille Ekeberg, også kalt forpakterboligen, brant helt ned i 1936.

Foredrag om Lille Ekeberg

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org