Lambertseter

 

Dette er Bakkerud i 1967, som var en tidligere husmannsplass under Lambertseter. I bakgrunnen ser vi Bogerud. Bakkerud brant ned ca. 1970. I dag går Europaveien her, så alt i forgrunnen er forlengst borte.

 

 


Det mange forbinder med Lambertseter er de tidligere radiomaster som var et landemerke, og den første store drabantbyen med alle blokkene som ble bygget fra 1950 årene.

 

 

 

Foredrag og bok om Lambertserter

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org