Kongelig

Dette er kroningsvognen til Haakon den 7. fra 1905, den står lagret i Slottsgarasjen.

 

 

Vil kroningsvognen fra 1905 bli tatt frem til 100 års jubileumet i 2005? Den flotte hestetrukne vognen med hvitt silketrekk innvendig har ikke sett dagens lys på nærmere 100 år. Det er et av flere klenodier som er lagret på Slottet.

En av vognene på loftet i Slottsgarasjen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org