K8

 

 

 

På Lambertseter lå den tyske militærleieren med navnet Lager Nordstrand med til tider 2 - 3 000 soldater

 

Denne store militærleieren strakte seg fra dagens Lambertseter senter til Karlsrud.

Etter krigen ble mange av brakkene brukt til boliger for nordmenn. De ble revet på begynnelsen av 1950 tallet.

 

Etter frigjøringen i 1945 på Karlsrud ved leieren Lager Nordstrand

 

Etter frigjøringen i 1945 hjemmefronten henter ut våpen fra en tyskerbrakke på Lambertseter

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org