K7

 

 

På Brannfjell anla tyskerne en militær radiostasjon, området var beskyttet med 1.300 miner