K6

 

 

 

Tyske 88 mm antiluftskyts på Ekebergsletta, det var i alt 18 stk. og en mengde bunkerser i området.

 

 

Mer om Anton

 

Flyangrep hvor de tyske luftvernkanoner er i aktivitet.

 

 

Tysk radar på Ekebergsletta med Smedstua i bakgrunnen