K22

 

Dette er Vestbrynet nr 1 fotografert ca 1947. Huset er et godt eksempel på de første hyttene eller småhus som ble bygget på øvre del av Bekkelagshøgda fra 1920 årene. Huset er nå revet.