K20

 

 

 

 

Dette bildet er fra Kirkåsveien, huset i bakgrunnen er revet, og et nytt toetasjers hus står her nå.

Transformatoren i masten er også historie nå.


Dette er også tomtegrunn som har tilhørt Nordseter gård.