K14

 

 

Nazister arresteres etter frigjøringen i 1945, her ved Bekkelaget Politistasjon.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org