K1

Den 9. april på Ekebergsletta, norsk maskingeværstilling og kavaleri ved Stamhusveien.