Jomfrubråten

 

 

 

Jomfrubråten nevnes første gang med eget navn tidlig på 1700 tallet.

Det har vært hevdet at Jomfrubråten er skilt ut fra Ekeberg gård, men da må det ha vært før 1700.

Da var Ekeberg områtet kun beitemark med et lite fehus

Deler av gårdstun med bygninger på Jomfrubråten gård er fortsatt bevart i Jomfrubråtveien 47.

 

Litt historie om Jomfrubråten og Ekebergrestauranten

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org