Innholdsfortegnelsen i boka Lokalhistorie ved Ekebergskråningen

Innhold
Innledning
Ekeberg og skråningens historie de siste 300 år.
Den eldste historie.
Eiendommer i Ekebergskrenten og Ekebergskråningen:
Skrik og Edvard Munchs inspirasjon.
Bygrensen mellom Aker og Kristiania.
Kongsveien.
Ekebergrestauranten i Byskogen.
Kafé Utsikten.
Ekebergparken.
Historien om Anne Brannfjell
“Signekonenes dronning” Anne Brannfjell
Historien om Anne med kontrollerte fakta:
HEKSERI. Annes legeråd, utdrag fra Verdens Gang 4. mai 1891:
Annes legeråd.
Anne døde 90 år gammel
Tilnavnet.
Lese og skrive.
Annonsering.
I bladet Urd:
Urtehage ved Brannfjell.
Kloke koner, helbredersker, signekoner, spåkoner.
Straff og tiltale.
Feilsitater om Anne Brannfjell:
Anne Brannfjells vei.
Skulptur av Anne Brannfjell.
Historien om Herman C. Øiseth.
Gullsmeder i Christiania anført med det året de fikk borgerskap:
Brennerier og kontroll.
Ekeberg hovedgård
Ekeberg gård i 1711:
Matrikkelutkastet fra 1723
Eierrekke for stamhuset Ekeberg hovedgård fra 1778:
Ekeberg og Røhrt slekten.
Takst på gården Ekeberg i 1898.
Tilbud til kommunen om salg av gården i 1909.
Svarbrev fra Lilli Røhrt Schult i 1931.
Ekebergsletta og kudriftene
Salget av Ekeberg hovedgård.
Husmannsplasser, småbruk og løkker under Ekeberg:
Tempelet husmannsplass
England (Frankrige) husmannsplass.
Berget husmannsplass.
Brannfjell husmannsplass.
Ekebergbråten (Nilsestuen, Pernillestuen) husmannsplass.
Ekeberglien husmannsplass.
Erlandstuen husmannsplass.
Grünerstuen husmannsplass.
Hotellet, del av Smedstua.
Koia husmannsplass.
Myra husmannsplass.
Nordjordet.
Nylendet husmannsplass.
Sletten (Grønnesletten) husmannsplass.
Småbruk på Ekebergs grunn
Mordteløkka.
Smedstua gård.
Jordstykker og løkker.
Tempelløkka.
Wiinholtsløkka.
Nedre Tempelløkke
Amundløkka.
Bergløkka.
Bakkeløkka.
Olseløkka (Flaggstanghøyden).
Utsikten.
Utskilte eiendommer:
Vanntank i Brannfjellveien.
Nordjordet (Suttungsletta).
Vårli.
Brannfjellet
Sanitetsforeningens hytter på Brannfjell.
Den store Solkolonien på Brannfjell som ingen husker.
Murfundamenter for stolper.
Observasjonstårnet
Runde kanonfundamenter på Brannfjell.
Norske kanonstillinger 1940
Tysk militær aktivitet i området.
Tyske luftvernkanoner på Ekebergsletta.
Radiostasjonen på Brannfjell.
Radiostasjonen på Ekebergsletta.
Fjellhulen nord for Ekebergrestauranten
Den Tyske Æreskirkegården i 1940 årene
Plassering av sperremaster på Ekebergsletta.
Eikeskogen.
Roald Amundsens luftskipsferd til Nordpolen.
Hemmelig tunnel
Oslo Hospitals eiendommer.
Munkehagen Søndre
Munkehagen Nordre, Høienholm
Oldtidsvei.
Munkehagen Nordre og Svingen
Lille Ekeberg het opprinnelig Munkebråten Nordre.
Engeland, England 134/3.
Stampen.
Grønlien
Jomfrubråten, den eldre historien til eiendommen
Frederik Gabel
Christian Stockflet
Eiere av Jomfrubråten
Grense mellom gårdene Ekeberg og Jomfrubråten
Fruebråten og familien Meyer
Branntakst på Jomfrubråten gård
Om navnet Jomfrubråten.
Eierrekke for Jomfrubråten gårds område:
Kongshavn.
Kilden ved Kongshavn
Christian og Sophia Magdalenas Alunverk.
Karlsborg.
Kneppe eller Lille Bekkelaget.
Sjursøya.
Husmannsplasser under Jomfrubråten.
Svenskestuen.
Kullebunden
Eiendommer utskilt fra Jomfrubråten gårdsnr. 152 bruksnr. 1:
Jomfrubråten, hustomter.
Jomfruhagen "Halvtolv"
Solberg også kalt Augustenberg
Stalden
Lorentz Meyers hus
Vandingsten
Fruebråten
Mellombråten/Kilden
Elverhøy
Kullebund Vestre (Marienlund)
Utsikten under Jomfrubråten
Bellevue
Kullebund
Lille Jomfrubråten
Sletta
Vangen
Pax
Solhov
Midtgården og Nordgården
Liedammen
Oppsummering om Jomfrubråten.
Kaféer og restauranter på Jomfrubråten.
ÅRSTALLSOVERSIKT FRA 1240
Epilog.
Arkivdokumenter
Kilder:

 

© Copyright all tekst Dag Jarnøy. 
© Copyright alle bilder BLF/Dag Jarnøy, untatt de med andre spesifiserte eiere.

 

 

Ved spørsmål ta kontakt.

 

Til side 1