Informasjon om kart

 

KULTURMINNEKART FOR BYDEL 7 EKEBERG - BEKKELAGET.

Dette kart ble utgitt av Jubileumskomiteen i Ekeberg - Bekkelaget Bydel i anledning Oslo bys 1000 års jubileum i år 2000.

Kartet skal være med på å gjøre innbyggerne bedre kjent med de lokalhistoriske minner som er i vår bydel. Dette gjelder nåværende synlige minner og det som har vært her i tidligere tider, men som nå ikke har noen synlige rester.

TEKST TIL ANMERKNINGER PÅ KART: Lokalhistoriske steder er avmerket med et tall. Alle tall som står inne i en sirkel er steder hvor det omtalte er synlig eller har synlige spor. Alle tall som står inne i en firkant er steder hvor det i dag ikke er noen synlige rester etter det omtalte.

Let opp på kartet området du søker opplysning om, klikk på sirkel eller firkant.

 

OBS: Disse kartene er første utgave av denne typen.


På hjemmeside: www.eikaberg.org har BLF lagt ut et annet nytt kart over hele Bydel Nordstrand.

På disse gamle kartene under er således mange bilder fraværende og tekst mangelfull, men de er bevart, da også dette er en del av historien (til BLFs arbeid).

 

Klikk her for å gå til kart 1, som er den nordvestre del.

Klikk her for å gå til kart 2, som er den nordøstre del.

Klikk her for å gå til kart 3, som er den sydvestre del.

Klikk her for å gå til kart 4, som er den sydøstre del.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til side 1