Hytte av materialer fra Bekkelaget stasjon

 

Ved Tvedestrand ligger denne hytta bygget i 1960 av tømmer fra
stasjonsbygningen på Bekkelaget jernbanestasjon. Tømmeret ble kjøpt via en
annonse i en Oslo-avis. Deler av stasjonsbygningen gjenfinnes også i en
hytte i Gudbrandsdalen.