Ljan Herregård

Ljan herregård lå ved dagens Hvervenbukta badestrand, dette bildet viser hvordan det har sett ut tidligere før hovedbygningen brant ned i 1913. Stedet ble også kalt Stubljan etter en tidligere eier. En av de første "oppgangsagene" i Oslotraktene lå her. Stedet hadde store inntekter av sagbruksvirksomheten og var eid av de rikeste Kristianiaborgerne.

 

Tilbake til side 1

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org