Holtet 2

Holtet er sentret for Bekkelagshøgda

Kongsveien ved Holtet, tidligere var det tett plankegjerde mot Ekebergbanen.

 

 

Skolen og i forgrunnen en "Gullfisk trikk" som ble brukt på begynnelsen av 1980 årene.

 

Butikken i Kongsveien, som Tonvald drev i mange år

 

 

I Kongsveien ved Skomaker Fix som har vært her i mange år

 

 

Ekebergveien mot Funkis i 1941, bildet er fra Dorothy Sørlie

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Mer om Holtet