Gamle foto 7

 

Her ser vi sjåfør Olav Haakonsrud med Ekebergbanens buss av merket Bussing på Jernbanetorget i 1929. Ellen Haakonsrud har sendt BLF dette bildet.

Se mer om Ekebergbanens busser

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org