Gamle bilder 6

 

Bildene under er fra medlem i BLF som har sendt inn foto av postkort.Dette er fra Kafè Fjellsol som lå ved Mosseveien på Bekkelaget nord for Jomfruhagen og Vanningsten.
Postkort mottatt fra Marianne Krane, datert 1939.

 

 


Dette er utsikten fra stedet. Postkort fra Marianne Krane.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org