Gamle bilder 5

 

 

Halmbråten lå i Dovresvingen

Foto fra Hagås

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org