Gamle foto 4

 

 

 

 

Dette foto av Arnero i Granstuveien 23, det er det eldste huset i dette området. det er bygget i 1900.


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org