Gamle bilder 2

Bildene under er fra medlemmer i BLF som har sendt inn foto eller gamle postkort mm.Dette er fra Kongshavn nedenfor Sjømannskolen. Fargelagt postkort mottatt fra Øyvind Amundsen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org