Gamle foto 1

Bildene på sidene under er fra medlemmer i BLF som har sendt inn foto eller gamle postkort mm.

 


Dette er Nedre Bekkelaget ved Ormsund Roklubb, postkort fra Odd Kletteli

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org