Foto 4

Dette er våningshuset på Nordseter gård for over 50 år siden

 

 

Her er det slåttonna som var i gang på 1960 tallet

 

 

 

Nordseter gårds våningshus med statue i forgrunnen.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org