Foto 3

 

Dette er foto av Kastellet trikkeholdeplass ca. 1936. Kiosken som Middelfart drev ligger i bakken på nedsiden. På treet står reklame for Jordmor Olivia Rusten på Seter, samt for isenkram og kolonial på Seter.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org