Foto 1

 

Dette er huset på tidligere husmannsplass Kolsrud. Bildet er fra ca. 1950 som er noen få år før det ble revet. Huset til høyre ligger i Raschs vei rett ved Oberst Rodes vei. Foto er tatt av noen barn som leker og dette er et utsnitt av den unike bakgrunnen. Bildet er fra Dag Jørgensens album.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Kart over bydelen med lokalhistoriske punkter til å klikke på