Eng land / England

Dette er England under Nordre Munkehagen (i Brannfjellveien).

England. Uttales Eng land, av ordet eng.