Ekebergbanen


Logo til Ekebergbanen som ble brukt på trikker og busser.

Ekebergbanen som startet opp i 1917, har vært en viktig del av strøkets historie. Den tidligere traverbane på Holtet fra slutten av 1800 tallet lå lenge brakk etter konkursen og ble etter hvert det som i dag er trikkestallområdet. Dette var forøvrig den eneste traverbane hvor det aldri har vært en traverhest!

Ekebergbanen i Gamlebyen på vei mot Ljabru.

Til flere sider med Ekebergbane trikker

 

Ekebergbanen hadde mange trikker, men også noen busser. Den første ble innkjøpt i 1924.

 

 

Forsiden på informasjonsfolder om Ekebergbanen og bussrutene. Ruten gikk fra byen til Abilsø og senere til Skullerud, Godheim og Sversvann. Det gikk også en rute til Godheim og Sversvann fra Seter. En annen rute gikk til Simensbråten. I nyere tid ble Lambertseter også med på rutetilbudet.

Ekebergbanens busser hadde sølvfarge med en rød stripe med EB symbolet på midten. Sporveien hadde blå stripe.

Sporveien overtok bussdriften i 1953. Da ble mange sporveisbusser overført fra Bjølsen til Holtet. På slutten var det 30 busser stasjonert på Holtet hvor det var verksteder. I 1957 ble så bussdriften nedlagt etter at Lambertseterbanen var åpnet. Bussene ble overført til Grefsen.

Til flere sider om busser

 

EB trikk/buss. EBtrikk 1. EB trikk 2. EB trikk 3. EB trikk 4. EB diverse 1.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

EB diverse 2. EB Holtet. EB buss. EB buss verksted