Ekeberg

 

Ekeberg - Bekkelaget het bydelen i mange år. Ekeberg er mest kjent for store arrangementer som muligjøres av den store sletta som tidligere var innmark og beiteområdet for gården Ekeberg.


Første gang det var stor sammenstimling av folk på Ekeberg, var under Roald Amundsens ferd med luftskipet Norge, som mellomlandet noen timer i 1926.

Andre gangen var under Landbrukets Jubileumsutstilling i 1959. Bildet over viser noe av dette.

Det tredje arrangementet, er hvert år når Norway Cup arrangeres. Det ble første gang arrangert i 1972.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org