Ekebergbanen Østmarkaruten 71

Busstoppested Godheim ved kaféen Se-Opp ved Enebakkveien.

Ekebergbanen hadde mange trikker og var et stort privat trikkeselskap, men de hadde også mange busser. Den første ble innkjøpt allerede i 1924.

Ekebergbanens bussrute nr 71 gikk fra byen til Abilsø og senere til Skullerud, Godheim og Sversvann. Det gikk også en rute til Godheim og Sversvann fra Seter. En annen rute gikk en tid til Simensbråten.
Ekebergbanens busser hadde etter hvert sølvfarge med en rød stripe med EB symbolet på midten.

Konkurrenten var bussrute 72 som ble kalt Skullerudbussen, drevet av M. O. Schøyen Bussentraler.

I nyere tid ble Lambertseter også med på rutetilbudet når Sporveien overtok Ekebergbanens busser fra 1953. Da ble mange sporveisbusser overført fra Bjølsen til Holtet. På slutten var det 30 busser stasjonert på Holtet hvor det var verksteder. I 1957 ble så bussdriften nedlagt etter at Lambertseterbanen (trikken) var åpnet. Bussene ble da overført til Grefsen.

Les mer om EB busser

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org