Databaser

 

BLF databaser:


Dåp og div hendelser fra 1720


Manntall: 1907


Mantall: 1921


Villaeiere fra 1926


Manntall 1947 Nordstrand


Manntall 1947 Bekkelagshøgda