Bysten nr. 13

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av sten

Dette er grensesten nr 13 fra bygrensen mellom Aker og Kristiania i 1878. Stenen ligger i dag veltet nede i en skråning nedenfor gangveien litt nord for "Ekebergrestauranten" som vi ser i bakgrunnen.

 

 

På dette bildet under ser vi hvorledes grensestenen har stått inntil gangveien. På dette foto er innskriften på steinen for svak, men med lupe på originalfoto er det ingen tvil om at det er sten nr 13. Legg merke til hvorledes kaia var på nedsiden av skråningen, i dag er store deler av det nye vannspeilet for Middelalderparken her sammen med mange nye veier.

Tilbake til kart 1878