Bråten

Sydbråten / Skomakerstuen

 

Dette var en plass under Gresseter eller Vestre Seter. Adresse for hvor husene lå er Ekebergveien nr. 197
Lars Christoffersen satte opp hus her i 1848. En skomaker bor her i noen år før Åse Karine og mannen Hans Hansen bosetter seg her. Hennes mor Marthe Marie Halvorsdatter eide halve Vestre Seter.


Hans Hansen kom fra plassen Sarpeløkken ved Rygge i Østfold. En av deres barn ble boende på Lilleheim som ligger der Linbackveien kommer ut i Ekebergveien (lite hvitt hus som ligger her ennå). Det var Otto Hansen som livnærte seg som fisker og senere som murer. Han ble interjuvet i 1941 av Nordstrands Blad under tittelen Nordstrands eldste innfødte - Otto Hansen på Bråten.

 

Åse Karine

Hans Hansen

Huset på Bråten slik det ser ut i dag sett fra Ekebergveien.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

..