Bernhus gård

 

 

Bernhus skole ble bygget på grunn som tilhørte Bernhus gård (155/2)

 

155/1 Bernhus

Huset på Bernhus 155/1 tidigere småbruk rives.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org