Bekkelaget

 

Ekeberg - Bekkelaget var tidligere en bydel.

Bekkelaget er opprinnelig navnet på fiskeplassen nede ved sjøen. I dag kalles dette Nedre Bekkelaget og den øvre delen Bekkelagshøgda. Området ved Holtet er sentret for Bekkelagshøgda, her ligger også Bekkelaget skole, butikker og "Ekebergbanens" trikkehaller.

 

Den gule bygningen inneholdt tidligere posthus, Ekebergbanens kontorer, Christiania Sparebank og butikken Sport og Farge.