Bankbygg Aker Sparebank

 

Villa Skotne ble kjøpt av Aker Sparebank. De bygde på så det ble 7 vinduer i bredden.

Den gamle tømmervillaen er inni bygget. Apotek og bokhandel var også i første etasje.

I dag (2016) har bygget 11 vinduer i bredden så det er påbygget mye.

 

Ved Holtet og oppover, link til kart.