BLF 10 år

 

. Den første logo (Villa Seterhøy)

 

Starten på BLF var salget av boka: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda. Her utenfor Jacobs høsten 1997.

 

 

Fra første BLF møte på Bekkelagshuset i januar 1998

 

 

Nordstrands Blad var tilstede på det første møtet og tok dette bildet av styret i BLF (D. Jørgensen, A. Kubberud, H.P. Gulbrandsen og D. Jarnøy)

 

 

Møte med innskanning av bilder fra medlemmer (H.P. Gulbrandsen, D. Jarnøy og Ivar Sekne)

 

 

Lokalhistorisk vandring i Ekebergskråningen.

 

 

Styremøte i BLF. (D. Jørgensen, D. Lundeby, A. Kubberud og D. Jarnøy).

 

 

Ved Kafé Utsikten (Thalén)

 

Til side 2

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org