Anton

400 Luftvern 1940 - 1945

Det var mange bunkere i området under siste krig. Det var 18 luftvernbatterier med 88 mm luftvernkanoner.

Faktisk var 1/3 av alt luftvernskyts for Oslo på Ekebergsletta.

Anlegget het Grossbatteri Anton og lå rett sør for dagens husrekke i Stamhusveien.

Etter krigen brukte Heimvernet bunkere til øvelser. De ville også sprenge dem som øvelse, men fikk ikke lov da bolighus var for nærme.

 

Radaren med låven på Smedstua i bakgrunn

 

Tyske 88 mm antiluftskyts på Ekebergsletta og en mengde bunkerser i området.

 

 

Kart over området 1945

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Hvor det var på et kart fra vår tid

 

Til bilder om krigen 1940 - 45