Hytta til Alf

 

 

Dette er "hytta" til Alf Larsen fotografert for en del år siden, den lå på en skogstomt i Ringshusveien 24 på Bekkelagshøgda. Den ble revet i juni 2005. Hans mor Jenny Olsen (Veme) bodde her i mange år. Eiendommen het Villa Fredly.

Alf var kjent som Aftenpostens avisombærer i alle år med 2 faste ruter.
Det er var ikke innlagt vann og avløp så huset ble fraflyttet i 1980 årene. Vi ser brønnen med pumpe i forgrunnen og bak til venstre ser vi utedo med vedskjul.

I dag er det 4 eneboliger på denne tomten.

 

Eiendommen viser tydelig hvordan bebyggelsen var for 75 til 100 år siden i dette området.
I dag er det fortsatt mulig på enkelte eiendommer på Bekkelagshøgda å se rester etter en del hytter som er bevart som uthus eller ombygget til garasje.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org