Abelsø / Abildsø Gårdsnr. 160

Denne gården som ligger mellom enebakkveien og Østensjøvannet er en av de eldste i området, sammen med gårdene Ryen og Østensjø. Gården var meget falleferdig for noen år siden og en stiftelse restaurerte gården. I dag bor det 2 familier her pluss at det er en annen stiftelse. Les mer her.

 

Foto av hovedbygningen i 2004

Huset med sidebygningen

Låven med Østensjøvannet i bakgrunn

Første utparselering fra Abildsø var husmannsplassen Halmbråten ved Dovresvingen nær Brattlikollen. den fikk derfor nummer 160/2. Se mer her.

Til side 1

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org