Bekkelagsbakkene

87 Bekkelagsbakkene var flere hoppbakker som ble drevet og eid av BSK.

Her arrangerte de mange renn og det årlige Guttenes Holmenkollrenn samlet folk fra hele landet.

Ca. 1000 til 1200 hoppere deltok.

Her ser vi de tre mest kjente bakkene, den fjerde kom senere helt til høyre inne i skogen.

 

 

Store, mellomste og lille Bekkelagsbakker.

 

På slutten var det 4 bakker i forskjellig størrelse.

Først ble bakkene bygget opp i tømmer, men etter en ulykke i den mellomste bakken, ble de bygget opp av stålrør.


Da Europaveien skulle bygges ble unnarennet avskåret og bakkene måtte desverre rives.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org