Kastellet

 

78 Kastellet Gnr. 156, var en plass under Nordseter gård.

 

Huset i dag sett fra Ekebergveien med Ekebergbanens skinner i forgrunnen. Trikkeholdeplassen ligger litt til høyre.
I dette huset er det nok noe tømmer fra 1700 tallet

.

Det ble først kalt stedet ved 1/2 mils stenen, da den sto i veikanten ved Den Fredrikhaldske Kongevei (dagens Ekebergvei), der hvor gårdsveien gikk opp til Nordster gård (dagens Lambertsetervei). Etter hvert fikk stedet navnet Castellet. Det var Ole Augustinussen, som var militær i artilleriet, slo seg ned her med sin kone Karie Jensdatter i 1724. Når hun var fadder i 1733 omtales hun Karie Jensdatter Castellet. Ole Augustinussen låner bort 140 riksdaler til en i familien på Bekkelaget i 1738. Han omtales da Ole Castellet. Han bygger hus av tømmer som han kjøper fra et annet sted enn Nordseter.

Ole forpakter plassen Castellet i 1740, av eieren på Nordseter gård, for seg og sin kone for livstid. Han kjøper gården Søndre Hellerud (som lå ved Lambertseterveien/Oberst Rodes vei) i 1758. Ved sin død i 1761 er han en holden mann og eier Søndre Hellerud og huset på Castellet hvor han bor. Han hadde kuer og mye eiendeler ikke minst av sølv.

Eiendommen Kastellet ble solgt i 1784 til morbroren til han som da eide Nordseter gård. Etter noen eierskifter på 1800 tallet ble stedet landsted og boligeiendom for Jørgen Wright Cappelen fra 1838. Senere arvet hans datter Anna gift Hagerup.

Bygningene til plassen Kastellet har hele tiden ligget ved dagens Kastellveien 2. I 1844 var det en brann inne i annen etasje i huset, men husmannen på stedet og et par naboer klarte å slukke ilden. Hovedhuset ble påbygget slik at låven ble en del av huset. Derfor har huset den karakteristiske vinkelformen.

På 1860 tallet bygges et stort hus i haven (det vil si dagens Kastellveien 6). Det blir etter hvert kalt Store Kastellet og det opprinnelige Lille Kastellet. Store Kastellet ble revet i 1986.

 

1838

Det eldste kart hvor hus er inntegnet er fra 1838. Vi ser 3 hus rett ved veien og den inngjerdede hagen, disse er vist med blått til venstre forstørret for å vise detaljer bedre. Kastellbekken renner forbi Nordseter gård og videre sydover forbi Kastellet. Huset på venstre side av Kastellbekken er en potetkjeller med loft. Senere kommer en villa her som heter Kjelderbakken og ligger i dagens Cappelens vei 22. Bygget i 1890 årene. (Veien til venstre på kartet er forløperen til Cappelens vei)

 

 

Huset sett fra haven i syd i gamle dager (1868) da Cappelen var eier.

Her ser vi tidligere Veivesenets tomt på Kastellet.

I dag ligger Kastellet skole her og høyspentkabler ligger nedgravd i bakken.

Kastellbekken randt forbi her.Men strengt tatt så er dette ikke på grunn som har tilhørt plassen Kastellet.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org