Svenskestuen

 

67 Svenskesletta eller Svenskestua husmannsplass tilhørte hovedbruket Jomfrubråten 152/1 og lå i Jomfrubråtveien nederst ved Svenskesletta som i dag ofte kalles "Hundesletta." Det var i området hvor dagens snuplass i Jomfrubråtveien er.

Vi finner ikke Svenskesletten i folketellinger fra 1833 til 1845. Kun Jomfrubråten 152/1. På Svenskesletten i 1852 finner vi Johannes Trondsen.
Vi finner i 1865 fortsatt Johannes Trondsen fra Hemsedal som var snekker, 49 år. Han var gift med Marie Hansdatter, 51 år. De hadde sønnen Hans, 18 år.

 

Her ser vi Svenskestuen til venstre ca år 1900, når Agnes Gladtvet på bildet bodde her. På nedsiden av Svenskesletten, det hvite huset til høre på bildet, var huset til W. Meyer, se dette 189.

 

Huset på Svenskestuen ble brukt av tyskerne under krigen (1940-45) og som bolighus til begynnelsen av 1950 årene.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand