Den store jettegryten

 

 

5 Den store jettegryten i Bjerringbakken 9 på Bekkelaget, er 14 meter dyp og ca.2,5 meter i diameter, den er dannet under istiden, oppdaget og utgravd i 1873.

Funnet publisert 1874 av forskerne W. C. Brøgger og H. H. Reusch.

 

Jettegryten slik den ser ut en vinterdag