Andre utgave av tur og kulturminnekart.

 

..

 

Farger og layout er forandret for å bedre lesbarheten på omslagsidene.

 

Kartreferanser har engelsk tekst i tillegg for at utlendinger skal se hva tegnene på kartet er.

Noen av tekstene er litt korrigert.

Kartet deles ut gratis på BLF møter.

 

Til side 1