Kongshavn

 

29 Kongshavn. Stedet har i sin tid tilhørt Jomfrubråten gård og vært et av Osloområdets eldste vertshus. Det gikk båt hit fra Kristiania og det var en revyscene hvor mange kjente skuespillere, sangere og musikanter har opptrådt. Siste revy var rett etter krigen.

 

 

Kongshavn var også et stort bad i begynnelsen av 1900 tallet.

 

 

Kongshavn i 2004, kaiområdet var utfylt og vei anlagt.

 

Til høyre på bildet innimellom busker er en gammel kjent kilde.
Vannet herfra skulle være helsebringede. Det har vært tappet på flasker og kongelige har i tidligere tider besøkt kilden.

Kilden burde graves ut igjen slik den har vært.

 

 

Garasjen og uthuset i nord. Det gule huset i bakgrunnen er en av flere i en husrekke som har tilhørt NSB.
Noen av disse var opprinnelig fiskerboliger fra slutten av 1700 tallet, de er revet.
Planen er at noen skal settes opp igjen et annet sted

 

Historien om Kongshavn: Foredrag av Petter Hartnes holdt på BLF møte i 2004 (i PDF format)

 

Ved tidligere nedkjørsel fra Mosseveien

 

I dag (2013) er alt revet for å gi plass til et veikryss. Et hus er tatt ned og lagret, det skal settes opp i området senere.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand