Ljan Skysstasjon

 

226 Skysstasjonen lå ved store Ljan i tiden 1860 til 1869. Det kom så i stedet en skysstasjon ved jernbanetraseen som ble bygget her og sto ferdig i 1878.


Huset lå først nær dagens togbro (lyskryss), men ble vinsjet nær 50 meter da jernbanen anla dobbeltspor i 1917. Her var det ogå utleie av festlokaler og servering av mat og drikke. Det store toetasjes huset står den dag i dag.

 

Bygningen i dag.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand