Vanningsten

 

 

2 Vanningsten var en eiendom under Jomfrubråten gård.

Her ble det i mange år drevet sjenking til veifarende.

 

Mosseveien forbi Vanningsten. Husene på stedet ble revet i 1961.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til Bekkelaget stasjon mm

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand